• darkblurbg

ZBL heeft als doel kinderen te ondersteunen bij terugkerende dagelijkse activiteiten die als belemmerend ervaren worden voor het kind danwel voor zijn of haar omgeving. ZBL geeft leerlingen ondersteuning wanneer zij zelf niet aan het werk kunnen gaan doordat er een onderliggende behoefte is. Wij bieden inzicht en overzicht in het eigen lerend vermogen en activeren en stimuleren en motiveren kinderen. 

ZBL wordt vaak ingezet om kinderen met een vorm van ASS of hieraan verwante stoornissen te helpen zoals ADD, ADHD, ODD, MCDD, NLD of Asperger. Ook leerlingen met een langdurige of chronische ziekte, thuiszitters en drop-outs begeleiden wij. Kinderen en jongeren van 6-18 jaar kunnen bij ons terecht en ook jong volwassenen volgen bij ons begeleiding met succes. De belangrijkste reden hiervoor is de aandacht voor deze kinderen en jongeren waarbij begeleiding op maat voorop staat. Daarom werkt onze begeleiding ook echt. Wij hebben veel kennis in huis en werken samen met andere partijen om in de passende begeleidingsbehoefte te voorzien en belemmeringen op te heffen. Ook geven wij inzicht in de sociaal emotionele mogelijkheden en leren we hen omgaan met de maatschappelijke omgeving waar dat kan. Met name zelfredzaamheid vergroten is hierbij een belangrijk onderdeel.

Wij werken op het vlak van zorg ín het onderwijs wat uniek is. Deze twee expertises hebben wij gecombineerd en dat maakt dat wij een uniek aanbod hebben. Wij bieden zorg en begrijpen uitstekend welke eisen er vanuit het onderwijsvlak gesteld worden. Wij zorgen ervoor dat het kind overzicht krijgt, vaardigheden ontwikkeld om zoveel mogelijk zelfredzaam te worden en het zelfvertrouwen te laten groeien. En ook om taken uit te kunnen voeren met en zonder hulp. Wij bieden echt maatwerk. Zo ervaart een kind geen beperking maar succes in zijn dagelijkse leven en omgeving. Door onze aanpak komt het dikwijls voor dat er minder zorg ingezet hoeft te worden rond een kind. Onze aanpak helpt kinderen die vastgelopen zijn maar voorkomt dat kinderen vastlopen. Kinderen die thuiszitten ondersteunen wij ook. heeft als doel cliënten te ondersteunen bij terugkerende dagelijkse activiteiten die niet zonder ondersteuning succesvol doorlopen kunnen worden. Wij helpen bij het activeren, stimuleren, creëren van overzicht en het plannen. Onze cliënten zijn vaak leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig hun schoolcarrière succesvol te doorlopen. Cliënten hebben naast leerbehoeftes ook gedragsbehoeftes vanuit het autistisch spectrum als ADD, ADHD, MCDD, NLD, asperger. Ook leerlingen met een langdurige ziekte, of kinderen die niet naar school door ziekte kunnen ondersteunen wij. Kinderen van de basisschool tot leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht. Ook kinderen die geen passend onderwijs kunnen volgen, al dan niet tijdelijk, bieden wij ondersteuning. 

Elke leerling krijgt begeleiding op maat bij ons. In samenwerking met de ouders, de leerling, de school, JGT en mogelijk andere betrokken zorgpartijen stellen wij ons zorgplan op. Wij kunnen dagelijks, meerdere dagen of eenmaal per week individuele begeleiding bieden, dat passen wij aan op de behoefte van het kind. Ons werkgebied is Almere, Dronten, Emmeloord, Harderwijk, Lelystad, Zeewolde en Zwolle. Kortom, Flevoland, Noord-Veluwe en Zwolle.