• darkblurbg

Zodra er een beschikking is afgegeven in de vorm van pgb of ZIN, zorg in natura, kan de zorg bij ons starten. Wanneer uw kind of het kind waar u zorg voor draagt wellicht bij ons op zijn of haar plek zou zijn, gaan wij graag met u in gesprek. Zo kunnen wij het beste zorg op maat bieden en ook een realistisch beeld schetsen van onze mogelijke ondersteuning.

Van een gesprek tot een uiteindelijke goedkeuring door een daartoe geautoriseerde instantie kan een tijd zitten, dat gaat buiten ons om. Jeugd en Gezinsteams, gezinsgidsen en zorgteams van de gemeenten zijn leidend in hoeveel uur wij mogen ondersteunen en hoe lang het traject duurt. Zij geven een beschikking af en weten vaak goed wat wij kunnen betekenen en geven inbreng bij de keukentafelgesprekken en de evaluaties. 

Het traject vanaf het startgesprek, het opstellen van een zorgplan, een keukentafelgesprek en het indienen van het zorgplan doen wij met elkaar in goed overleg. Wij starten met de begeleiding wanneer de toekenning er is.