• darkblurbg

Ons team bestaat uit professionals die ervaring hebben in het zorgaanbod binnen ZBL en binnen het onderwijs. Daarnaast werken wij samen met oa psychologen en andere hulpverleners binnen de GGZ en SGGZ om samen zorgvragen zo effectief mogelijk te begeleiden. Wij zijn op de hoogte van de huidige zorgbehoeftes en onderwijsvraagstukken en eisen. ZBL is van Eelco de Boer en Tinette Kruiger die ook eigenaar zijn van Studiecentrumc2 www.studiecentrumc2.nl dat studiebegeleiding, coaching en bijlessen geeft en lesmethodes ontwikkelt en trainingen geeft. De beide bedrijven versterken elkaar en dat is ook waardoor ZBL leerlingen écht meer kan bieden ten opzichte van andere instellingen; het gaat om de combinatie van dagelijkse taken, onderwijs en zorg, waardoor wij leerlingen heel concreet verder helpen. 

De medewerkers van ZBL werken ook voor het Studiecentrumc2. Deze twee expertises versterken elkaar die geheel ten voordeel komt van de cliënten. Ons werk bevindt zich op het raakvlak van onderwijs én zorg, op het gebied waar leerlingen zorg nodig hebben en scholen hen dat niet kunnen bieden. Doordat ons werkterrein zich op beide vlakken begeeft zijn wij in staat om met zorgleerlingen heel concreet aan de slag te gaan en weten wij ook de weg binnen een school én binnen de zorg. Bij ons komen leerlingen tot rust om van daaruit weer tot bloei te komen. Door onze kennis en ervaring binnen het autistisch spectrum, welke wij continu versterken door trainingen en ervaringen, kunnen wij deze kinderen begeleiden. Wij helpen kinderen met hun belemmeringen om te gaan tijdens hun ontwikkeling en geven hen vaardigheden mee die ze blijvend in het maatschappelijke leven kunnen inzetten.

ZBL heeft als doel kinderen en jongeren te ondersteunen, belemmeringen weg te halen of er mee leren om te gaan. Wij streven naar kinderen die met onze hulp zelfredzaam worden en die tijdens een kwetsbare en vormende periode succesvol hun weg zullen vinden binnen het maatschappelijk leven. Door deze interventies op een jonge leeftijd in te zetten, is er later minder voor nodig om hen succesvol te laten zijn.  

Graag delen wij met u hoe wij uw privacy gewaarborgd hebben en wat onze algemene voorwaarden zijn. Ook vind je hier onze klachtenprocedure. Natuurlijk hopen wij dat je geen klachten zult gaan hebben, maar mocht het wel zo zijn dan gaan wij hier heel graag met je over in gesprek. Zie onze klachtenprocedure.