• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom bij onze zorgbegeleiding!

In de regio Flevoland/Veluwe en IJsselland ondersteunen wij kinderen met leerproblematieken gerelateerd aan ASS en verwante stoornissen of bijvoorbeeld langdurige ziekten en hoogbegaafde kinderen. Ook begeleiden wij kinderen die belemmeringen ervaren met betrekking tot hun gedrag in relatie tot hun omgeving. Vraagstukken rondom dagelijks terugkerende problematiek op het gebied van overzicht krijgen en planning, activeren, motiveren en stimuleren. De zorg van ZBL wordt bekostigd vanuit ZIN (zorg in natura) en pgb. Elk kind begeleiden wij individueel, immers elk kind volgt een eigen uniek traject. Onze zorgbegeleiding is uniek omdat het zich op het raakvlak van zorg in het onderwijs bevindt. De kinderen begeleiden wij ook om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en capaciteiten en ermee om te leren gaan en in te kunnen zetten. Waar wij onze zorgbegeleiding geven hangt af van de situatie van het kind. Dit kan thuis, op school en ook bij ons op locatie zijn. Cliënten die door ziekte, behoeftes vanuit het autistisch spectrum en/of door thuissituaties ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse taken, kunnen bij ons terecht. Wij bieden structuur, overzicht, korte termijn doelen voor de cliënt, inzicht in het eigen lerend vermogen en werken aan groei op persoonlijk vlak. Waarbij wij altijd het kind centraal stellen en de verwachtingen en doelen concreet maken en het kind succes proberen te laten ervaren. Wij hebben locaties in Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord, Zeewolde en Zwolle en wij zijn gecontracteerd in Dronten, regio IJsselland, Lelystad en de regio Noord-Veluwe waar Zeewolde ook onder valt. In Almere zijn we onderaannemer en in de overige plaatsen werken we vanuit pgb. Kinderen die geen (passend) onderwijs kunnen volgen, ondersteunen wij ook. Wij zijn SKJ-geregistreerd.

ZBL biedt zorgbegeleiding bij het activeren en ondersteunen van dagelijkse taken en daarbij ontlasten wij school en/of instanties en het gezin en helpen wij het kind. Wij bieden korte en vaker lange trajecten aan. Wij richten ons niet alleen op het kind maar ook op zijn omgeving. Wij werken samen met andere zorgpartners uit ons netwerk. Onze zorgbegeleiding is gericht op realistische groei van het kind binnen het lerend en persoonlijk vermogen. 

Wat biedt ZBL

ZBL geeft leerlingen ondersteuning wanneer zij zelf niet aan het werk kunnen gaan doordat er een onderliggende behoefte is. Wij bieden inzicht in het eigen lerend vermogen en activeren, stimuleren en motiveren leerlingen. 

Lees meer

Wanneer starten?

Zodra een beschikking afgegeven is in de vorm van pgb of ZIN (zorg in natura) kan de zorg bij ons starten. Jeugd en Gezinsteams zijn leidend in hoeveel uur en voor welk traject wij mogen ondersteunen. Wij bieden zowel korte als lang trajecten.


Lees meer

Ons Team

Ons team bestaat uit professionals die ervaring hebben in het onderwijs én veel kennis hebben van de huidige zorgvragen en leerproblematieken.

Lees meer

Direct contact opnemen?

Naar pagina