• darkblurbg

Welkom bij onze zorgbegeleiding!

Welkom bij ZBL. In de regio Flevoland/Veluwe ondersteunen wij leerlingen vanuit een pgb en ZIN. Elke leerling begeleiden wij individueel, immers elke leerling volgt een eigen uniek traject. Waar wij onze ondersteuning aanbieden hangt af van de situatie. Dit kan thuis, op school en ook bij ons op locatie zijn. Leerlingen die door ziekte, behoeftes vanuit het autistisch spectrum of door thuissituaties ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse taken kunnen bij ons terecht. Wij bieden structuur, inzicht in het eigen lerend vermogen en werken aan groei. Wij hebben locaties in Almere, Lelystad, Zeewolde en Zwolle en begeleiden ook in Dronten, Emmeloord en Harderwijk. Kinderen die geen (passend) onderwijs kunnen volgen, ook langdurig, ondersteunen wij.

ZBL biedt zorgbegeleiding bij het activeren en ondersteunen van dagelijkse taken die het onderwijs met zich meebrengt en daarbij ontlasten wij school en/of instanties en het gezin en helpen wij het kind. Wij bieden korte en langdurige trajecten. Onze zorgbegeleiding is gericht op het kind, door onze ondersteuning ondervindt de directe omgeving er ook de positieve gevolgen van. 

Wat biedt ZBL

ZBL geeft leerlingen ondersteuning wanneer zij zelf niet aan het werk kunnen gaan doordat er een onderliggende behoefte is. Wij bieden inzicht in het eigen lerend vermogen en activeren, stimuleren en motiveren leerlingen. 

Lees meer

Wanneer starten?

Zodra een beschikking afgegeven is in de vorm van pgb of ZIN (zorg in natura) kan de zorg bij ons starten. Jeugd en Gezinsteams zijn leidend in hoeveel uur en voor welk traject wij mogen ondersteunen. Wij bieden zowel korte als langdurige trajecten.


Lees meer

Ons Team

Ons team bestaat uit professionals die ervaring hebben in het onderwijs en veel kennis hebben van de huidige zorgvragen en leerbehoeftes.

Lees meer

Direct contact opnemen?

Naar pagina