• darkblurbg
    Zorgbegeleiding Lelystad
    Wij ondersteunen leerlingen

Wanneer uw kind of het kind waar u zorg voor draagt goed door ons geholpen zou kunnen worden gaan wij graag met u in gesprek. Om kennis te maken en te bespreken wat de leerling nodig heeft om goed aan zijn schooltaken te kunnen gaan werken. Zo kunnen wij het beste zorg op maat bieden en ook een realistisch beeld schetsen van onze mogelijke ondersteuning. Van een gesprek tot een uiteindelijke goedkeuring door een daartoe geautoriseerde instantie kan een tijd zitten, dat gaat buiten ons om.

Het traject vanaf het startgesprek, het opstellen van een zorgplan, een keukentafelgesprek en het indienen van het zorgplan doen wij met elkaar in goed overleg. Wij starten met de begeleiding wanneer de toekenning er is.